Hitta seriösa bergvärmefirmor

Då det är många som funderar på att skaffa sig bergvärme, av både miljömässiga och ekonomiska skäl kan det vara på sin plats att försöka hjälpa till. Det är nämligen så att man inte kan vara nog försiktig i sitt val av bergvärmefirma.

En bergvärmeinstallation som inte är så bra som den borde vara kan nämligen ställa till en del problem, och leda till att man måste använda en alternativ uppvärmningsform parallellt med sitt bergvärmesystem. Givetvis är det så att det finns fler bra än dåliga bergvärmefirmor, och ett dåligt utförande hör till ovanligheterna, men det händer.

Förberedande undersökning viktig

De fel som en bergvärmefirma vanligtvis kan göra är inte under själva installationen, utan under den föregående undersökningen. Det första en bergvärmeinstallatör gör är att bedöma hur mycket uppvärmning ett hus behöver och hur djupt borrhål som måste borras för att bergvärme ska kunna grafge tillräckligt med värme.

Detta är definitivt inte något man bör försöka sig på på egen hand, då det är en svår och komplicerad uppgift. Risken för både under- och överskattning finns. Detta är nu inte tänkt att skrämma någon som funderar på att skaffa bergvärme, men mer som en påminnelse om att vara noggrann i sitt val av bergvärmeinstallatör. Att välja den som är billigast är definitivt ingen bra idé, utan man bör i stort sett helt och hållet gå efter vem det är som verkar vara bäst och mest kompetent.

Att sedan hitta en kompetent bergvärmefirma behöver inte vara så svårt, så länge man är utrustad med sunt förnuft och tålamod. Bergvärme är något som är populärt i Sverige och allt fler blir intresserade av att skaffa sig det. På mindre orter finns det ofta flera installatörer att välja mellan, och i storstäder än mer – exempelvis finns det flera hundra bergvärmefirmor i Stockholm och nästan lika många i Göteborg och Malmö.

Detta har inneburit att det vuxit upp flera bergvärmefirmor i landet, och det finns ett gott utbud att välja mellan. Många firmor betyder ju ökad konkurrens; ett företag som har monopol har ju inte samma drift att förbättra sig, för att vinna marknadsandelar från konkurrenterna. En bergvärmefirma är ju också inte som exempelvis en flyttfirma eller en städfirma. En bergvärmefirma kräver dyr utrustning för att komma igång, medan vem som helst (nästan) kan bestämma sig för att starta en flyttfirma. Redan där sållas alltså mindre seriösa aktörer bort. Vill du ha direkt hjälp så läs vår genomgång för hur du anlitar bergvärmefirma.

Stor variation i pris mellan olika bergvärmefirmor

Men givetvis varierar pris och kvalitetsnivå även bland de som är kvar. Det är inte ovanligt att det kan skilja 40-50,000 kronor mellan olika bergvärmefirmors erbjudande. Där är det dock viktigt att påpeka att detta inte nödvändigtvis betyder att dyrare firmor är extra giriga, utan det kan lika gärna innebära att de gjort en annan bedömning, eller erbjuder en mer effektiv bergvärmepump. Det gäller, som sagt, att ha sunt förnuft och tålamod, och verkligen studera de olika erbjudandena för att komma fram till vilket som egentligen är bäst. Kom ihåg att ett av skälen till att installera bergvärme är att sänka sina kostnader för uppvärmning. Ett erbjudande som är dyrare kanske sänker energiförbrukningen mer.

Slutligen kan det också vara värt att nämna att det finns ett alternativ till bergvärme som är närapå lika bra – markvärme. Inte alla bostäder är lämpliga att dra in bergvärme i av olika anledningar, och då kan markvärme vara ett utmärkt alternativ. Många firmor som sysslar med bergvärme kan också utföra markvärmeinstallationer. Det finns många likheter mellan de två, vilket inte minst bevisas av att båda uppvärmningssätten använder sig av samma värmepumpar. Markvärme är också i regel lite billigare än bergvärme, men har vissa nackdelar som bergvärme saknar, bland annat det stora kravet på markutrymme.

Rulla till toppen