Anlita bergvärmefirma

Att anlita en bergvärmefirma är en process, och det går inte bara att ringa ena dagen och säga ”hej jag vill ha bergvärme” och så kommer de och borrar och installerar nästa dag. Det kommer i stället att dra ut en del på tiden och med tanke på hur dyrt det är så är det ju knappast förvånande, eller något negativt. Kostnaden för att installera bergvärme, komplett med pump, kommer ju ofta att kosta en bit över 100,000 kronor och är definitivt inte något man ska skaffa sig på impuls. Det första steget när det gäller att anlita en bergvärmefirma är att välja ut vilka man vill ta offerter från. Regeln är att aldrig bara ta in erbjudande från en, utan flera (kostnadsfri tjänst för detta finns här). Skillnaderna i pris kan vara större än du tror.

Förberedande undersökning

När du sedan hittat ett antal lovande bergvärmeföretag och det är dags att ta in offerter så kommer de att vilja undersöka din bostad och markförhållandena först. Detta är en av de viktigaste delarna när det gäller att installera bergvärme, och ett krav för att borrhålet ska få bergvärmekorrekt djup, och du ska kunna skaffa en pump med korrekt effekt. Det är delvis detta som kommer att göra att olika bergvärmefirmor kan lämna prisuppgifter som skiljer sig mycket åt. De gör enkelt uttryckt olika bedömningar gällande hur djupt borrhål som kommer att behövas. Detta gör att det kan bli svårt att jämföra olika offerter på ett bra sätt, eftersom billigast inte alltid behöver betyda bäst i längden. Bergvärme ska ju helst av allt sänka de löpande kostnaderna för uppvärmning rejält.

Anlita bergvärmefirma

Om man har gjort sin research och kollat upp referenserna för de olika bergvärmefirmorna man tagit in offerter för ska man dock inte behöva oroa sig för att något av erbjudandena ligger för lågt, det vill säga ett otillräckligt djupt borrhål som innebär att man kommer att behöva använda sig av andra värmekällor än bergvärmen, med undantag för under årets absolut kallaste dagar. Skillnaderna i hur mycket ett bergvärmesystem sparar kommer ändå att variera en del, och vill man göra bästa möjliga val gäller det att läsa på ordentligt, så att man kan göra ett faktabaserat val.

Tillstånd krävs för bergvärme

Sist, men inte minst så är det väldigt viktigt att komma ihåg att det krävs tillstånd för att installera bergvärme. Hur denna ansökan ska vara utformad, vilka krav som finns och så vidare kan skilja sig en del från kommun till kommun, men den ska vanligtvis vara relativt detaljerad. Det går alltså inte att först ansöka om att få installera bergvärme för att sedan bestämma sig för hur djupt borrhål som behövs, vilket företag som ska genomföra borrningen och så vidare. Om du tänker anlita en bra certifierade bergvärmefirma så ska det normalt inte behöva vara några större problem med att få detta tillstånd. Men det är ett steg du absolut inte kan hoppa över.

Rulla till toppen