Så fungerar bergvärme

Bergvärme hämtar sin värme direkt ner från urberget, men hur fungerar det egentligen i praktiken? Vi har ju inga aktiva vulkaner i Sverige, och så varmt är det väl inte nere i berggrunden? Nej, det är det inte, och det behöver det heller inte vara. Principen för bergvärme är helt enkelt att utnyttja temperaturskillnader, som även om det handlar om låga temperaturer ändå innebär att energi tillförs. För det är i grund och botten det som det hela handlar om, att tillföra energi till en bostad, energi som kan omvandlas till värme.

Kallare än is
Grunden för hur en bergvärmepump fungerar är en vätska med mycket låg fryspunkt – vanligtvis en blandning av vatten och etanol. Denna pumpas runt i ett borrhål som går ner i urberget, där grundvattnet konsekvent håller en temperatur på 6-8 grader. Vätskan värms så upp när den pumpas runt i borrhålet, och har därför en något högre temperatur när den kommer tillbaka till pumpen. Där värmer den upp ett köldmedium, vilket är en annan vätska som har den egenskapen att den förångas vid mycket låga temperaturer.

När så detta köldmedium förångas så leder komprimering till att dess temperatur ökar mycket, och det är där som själva uppvärmningen sker. Vatten hettas upp som sedan värmer upp huset, genom golvvärme eller radiatorer.

Den vätska som leds genom borrhålet kommer också att göra så att temperaturen däri sänks, om än marginellt. Tanken är att det ska återfå sin normala temperatur under varma dagar, och detta fungerar för det mesta. I vissa fall, om borrhålet inte är tillräckligt djupt och om man försöker utvinna för mycket energi ur det, kan dock borrhålets temperatur sänkas år efter år, vilket gör att dess effektivitet försämras. Därför är det viktigt att försäkra sig om att borrhålet är tillräckligt djupt för att tillgodose ens uppvärmningsbehov.

Ett alternativ till bergvärme är att köpa luftvärmepump läs mer här om det…

Rulla till toppen